Rytm - shamansk healingcirkel 2018

Min första association till ordet rytm är musik och vi kommer arbeta med musik- och trumrytm i cirkeln. Men vi kommer också arbeta med de stora rytmerna, stjärnornas rytmer, solens och månens rytm. Dessutom arbetar vi med våra kroppsrytmer som sömnrytm, matrytm, arbetsrytm och vilorytm.
Fokus kommer ligga på livsrytm, hur ser vars och ens livsrytm ut och vad behöver vi för att kunna ha en hälsosam livsrytm i en galen värld.
8 seminarier under året.
Datum för seminarier: 16-18 februari, 23-25 mars, 27-29 april, 8-10 juni. Datum för höstseminarierna diskuteras efter anmälan och meddelas vid februariseminariet.
Ledare: Nauð Vanarot.
Antal deltagare: Max 6 personer.
Kostnad: 15000 kronor + anmälningsavgift 800 kronor.
Anmälan före 15 januari.
I mån av plats kan du som gått någon tidigare årscirkel delta i enstaka seminarier. Kostnad 2800 kr. Anmälan 4 veckor före seminariet, hela seminariekostnaden betalas in på nedanstående bankgiro.
Anmälan efter anmälningstiden är möjlig om det finns plats. Förseningsavgift 1000 kr betalas in tillsammans med anmälningsavgiften.
Kaffe och te samt soppa till söndagslunch ingår. Övrig mat medtages.
Ev övernattning: 150 kr/helg, 100 kr/natt
Anmälan: med betald anmälningsavgift, 800 kr före 15 januari till Nauð, 0737 666 616 alternativt naud@vanarot.se. Anmälningsavgiften betalas in på bg 306-2825. Resterande kursavgift betalas enligt överenskommelse.
Erbjudande - anmäler du dig före utgången av 2017 får du 500 kr rabatt.
Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte.
Medlem i Moder Jordsamfundet, 100 kronor rabatt.