Kvinnors symboler, kvinnors kraft - shamansk healingcirkel 2019

De symboler som associeras med kvinnligt är ofta likartade hos ursprungsfolk världen över. Dessa symboler har följt oss sedan stenåldern även om vi naturligtvis inte vet deras exakta symbolvärde i forntiden.

Samtidigt som vi utforskar kvinnliga kraftsymboler arbetar vi med att stärka kraften i oss genom ökad medvetenhet om och ett närmare förbund med de fyra krafterna.
Trumma, trans, drama och dans är några av de verktyg vi använder oss av i det utforskandet.

Ledare: Nauð Vanarot.
Plats: Lönnsätter, Östergötland.
Tid: 8 helger under året, fredag kl 18.30-22, lördag 10-20, söndag 10-16.00.
Datum för seminarier: 8-10 februari, 8-10 mars, 5-7 april, 3-5 maj. Datum för höstseminarierna diskuteras efter anmälan och meddelas vid februariseminariet.
Antal deltagare: Max 6 personer.
Kostnad: 15000 kronor + anmälningsavgift 800 kronor.
Anmälningsavgiften betalas in på bg 306-2825. Resterande kursavgift betalas enligt överenskommelse.

I mån av plats kan du som gått någon tidigare årscirkel delta i enstaka seminarier. Kostnad 2500 kr. Anmälan 4 veckor före seminariet, hela
seminariekostnaden betalas in på ovanstående bankgiro.
Anmälan efter anmälningstiden är möjlig om det finns plats. Förseningsavgift 1000 kr betalas in tillsammans med anmälningsavgiften.

Kaffe och te samt soppa till söndagslunch ingår. Övrig mat medtages.
Ev övernattning: 150 kr/helg eller 100 kr för enstaka natt.
Anmälan: med betald anmälningsavgift, 800 kr före 10 januari till Nauð, 0737 666 616 alt naud@vanarot.se.
Erbjudande - anmäler du dig före utgången av 2018 får du 500 kr rabatt.
Du som gick förra årets cirkel och betalar privat får 10% rabatt.
Anmälan är bindande och anmälningsavgiften återbetalas inte.