Skapa hällmålning - för barn och vuxna 15 juli 2017

Vi använder rödockra för att måla symboler. Under förmiddagen värmer vi upp med trumresa och egen stenmålning för att under eftermiddagen skapa en gemensam symbolisk bild /mönster på sejdstenen.
En tanke med aktiviteten är att barn och vuxna ska ha roligt och skapa tillsammans. En annan är att sejdstenen väcks till liv igen genom den energi deltagarna tillför i skapandet och målandet av bilden/mönstret.
Ledare: Nauð Vanarot.
Plats: Lönnsätter, Östergötland.
Tid: 15/7 kl 10-17
Kostnad: 450:-/vuxen, barn deltar gratis.
Anmälan med betald anmälningsavgift (200:-) före 15/6. Resterande avgift betalas i anslutning till kursen.
Endast för medlemmar.