Fröet som föds

Fröet.mp3

Tidigt 90-tal skulle jag hålla en fröritual på Omberg och bad om en sång. Melodin är en traditionell yourubasång till en av deras viktigaste Mödrar, Yemonja.


September 2020

Du omvandlar

September 2020

Fyra mödrar