Intro

Galdrar och rituella sånger används i ceremonier och ritualer men kan också användas för att få stöd i vardagslivet.
Under årens lopp har krafterna gett mig galdrar/sånger när jag bett om det. Eftersom det är svårt att hitta galdrar och rituella sånger på svenska lägger jag ut en del av dem jag fått.
Text och melodi är mina om inte annat anges.

Galder kommer antagligen från ordet gala och är en kort, repetetiv sång. Den är kort och repetetiv för att bli transinducerande. Den har alltså dubbel funktion, dels att skapa kontakt med någon/några krafter, dels att försätta de som galdrar i trans. Älgko, Moder i norr är en galder. Moder Måne är också en galder, egentligen är den lite för lång men jag räknar den ändå som en galder eftersom den är repetetiv i sig själv.
Rituella sånger har allför mycket text att hålla reda på för att vara transinducerande. Istället är syftet, förutom att skapa kontakt med krafterna, att sätta våra själar i rörelse. När själarna är i rörelse öppnar vi upp för kontakt med krafter, makter och livets magi.
Ommasången och Norna vår Moder är exempel på rituella sånger.

Jag har medvetet valt att inte skriva ner texterna eftersom det är olika delar av oss som aktiveras när vi lyssnar på en sång än när vi läser en text. När vi läser aktiveras vårt intellekt, när vi sjunger aktiveras våra känslor och vår kreativitet. Detta är en grov förenkling – är du nyfiken finns det massor att läsa om hur våra hjärnor fungerar.

Så lär dig genom att sjunga med. Vill du slippa börja om hela tiden kan du loopa sångerna.
Är det någon text du inte hör vad jag sjunger får du gärna mejla och fråga.


August 2020

Stjärnstoft