Stjärnors himmel

Stjärnors himmel.mp3

Stjärnors himmel var den första rituella sång som jag fick. 1993 hittade jag melodin i en bok om keltisk tradition, där det sas att det var melodin till en traditionell keltisk samhainsång. Jag spelade melodin och så småningom kom texten till mig.
Använd den endast vid Helritualer eller Helarbete annars blir den urvattnad och dessutom kan konstiga, icke önskvärda, saker hända om den används till annat.


September 2020

Siente te poder