Årscirkel 2023

Denna årscirkel har bara sex seminarier eftersom vi har öppna ritualer vid sommar- och vintersolståndet. Det innebär att vi firar alla månhelger (Urd, Freja, Omma och Hel) samt två solhelger.
Vi använder bland annat shamanskt psykodrama, trans, dans, trumresor och svetthydda i vårt processinriktade rituella arbete.
För de som inte deltagit under en av högtiderna erbjuds en digital sammankomst kl 17 på söndagen.
Datum för vårens högtider:
Frö/Urd 24-26/2
Vårdagjämning 31/3-2/4
Freja 5-7/5

Höstens datum bestäms gemensamt i cirkeln.

För att delta krävs att man antingen gått i cirkel för mig tidigare eller blir inbjuden av någon som gjort det.
Tid: fred kl 18.30 – sönd 16.00
Kostnad: 6 000 kr för alla sex seminarier Anmälan med betald anmälningsavgift, 900 kr före 11/1.

Vill man delta enstaka seminarier istället för i hela cirkeln är kostnaden 2000:-/seminarie. Anmälan med betald kursavgift senast en månad före seminariet.

Ledare: Nauð Vanarot.
Plats: Lönnsätter, Östergötland.
Anmälan till naud@vanarot.se eller 0737 666 616