Artikeln är ursprungligen publicerad i Månväven

Litteraturtips: The Chalice and the Blade: Our History, Our Future

av Elisabet Vanarot (numera Nauð Vanarot)

Riane Eisler Harper & Row

Vår historia, vår framtid…
Eislers historieforskning är till stor del baserad på professor Gimbutas. Men när Gimbutas arkeologiskt beskriver en trolig utveckling från gudinnekultur till patriarkat i “Gamla Europa” skapar Eisler sociostrukturella modeller som tydliggör hur det troligtvis varit, hur det är och hur vi skulle kunna skapa en mer harmonisk värld.
Hennes grundläggande antagande är att det finns två olika samhällsformer. Ena samhällsformen kallar hon dominans (domination) och den bygger på rangordning (ranking) den andra samhällsformen kallar hon samverkan (partnership) och den bygger på samordning (linking).
I sitt skrivande utgår Eisler inte från ett smalt västerländskt perspektiv utan hon använder sig av Taoism likväl som de gnostiska evangelierna. Hon visar hur myter omformats för att anpassas till samhällsformen dominans och hur olika politiska -ismer använts för att förstärka den.
Hon visar också, mycket klart belyst, fördelarna för mänskligheten och för jorden som helhet med samhällsystem grundade på samverkan och samordning istället för dominans och rangordning.

Redan 1994 skrev Eva Moberg en längre artikel i Dagens Nyheter om The Chalice and the Blade och en debatt mellan ett antal olika forskare följde. Naturligtvis måste forskning som pekar på att den rådande patriarkala världsordningen inte är en självklarhet ifrågasättas. Ifrågasättandet baseras i allmänhet inte på moderna forskningsrön utan på 1800-talsforskare, förgivettaganden och fördomar.
Inte heller har denna livsviktiga bok, som Harper & Row publicerade 1987, översatts till svenska. (Nu är det en översättning på gång - men inte på initiativ från bokförlagen utan endast för att starka kvinnor envist har sökt bidrag, stipendier etc för att bekosta en översättning).

Eisler uttrycker sig på ett sätt som gör det lätt att förstå både stora samband och små detaljer. Dessutom skapar hon nya talande ord och begrepp vilket tilltalar språkintresset i mig.
Jag kan bara hålla med all dem som säger att The Chalice and the Blade är en av de viktigaste böcker som skrivits under modern tid.
© Nauð Vanarot, 2004

Den är numera översatt, svensk titel: Bägaren och svärdet