Litteraturtips: Det röda tältet

Anita Diamant Det röda tältet Bra böcker 1997

Det röda tältet är baserat på en biblisk berättelse om kvinnan Dina. Hur berättelsen framställs i bibeln vet jag inte men här är det Dinas egen berättelse om sitt liv vi får följa. En berättelse utspelad under den tid judendomen tog form och växte fram, omgiven av människor som tillbad många gudinnor och gudar. Dinas mödrar är gudinnetroende och hennes far är en av de tidiga judarna, sonson till Abraham. Det som gör boken speciell är att Anita Diamant tagit fasta på en urgammal menstruationstradition där kvinnorna drar sig undan till en speciell hydda eller tält när de menstruerar. I den tidiga antropologin beskrevs detta som att kvinnorna försköts för att de var orena, ett synsätt som än idag finns i många antropologiska beskrivningar av folkslag som fortfarande använder sig av “röda” tält eller hyddor. I Det röda tältet får vi istället möta en kvinnogemskap under menstruation. En tid av vila, historieberättande, sjungande och ritualer. Det är detta fokus på menstruationen som en kraft för kvinnan som gör boken speciell. Anita Diamant har lyckats framställa det på ett sätt som gör det självklart och enkelt, ett fullständigt normalt sätt att leva och relatera till sin egen kvinnlighet.
Anita Diamants levande skrivsätt får mig att leva mig in i Dinas berättelse och själv relatera till månen, menstruationen och det röda tältet som det enda naturliga och självklara förhållningsättet. En befriande kontrast till blåa vätskor som sugs upp av bindor, “akta dig för lukten”- reklam, ta medicin så du blir jämn som en man i humöret och alla andra uttryck vår kultur har för att förminska det grundläggande kvinnliga. I Det röda tältet berättar Dinas mor följande för Dina:

“Den stora modern som vi kallar Inanna är en fruktad krigare och dödens brudtärna. Den stora modern som vi kallar Inanna är symbol för njutningen som får män och kvinnor att söka sig till varandra om natten. Den stora modern som vi kallar Inanna är havets härskarinna och skyddshelgon för allt regn.
Det här är en vetskap som delas av såväl män som kvinnor, ammande spädbarn och stapplande farfäder…
Den stora modern som vi kallar Inanna skänkte kvinnorna en gåva som männen inte känner till, nämligen blodets hemlighet - flödet av blod då månen står i nedan, blodet som helar då månen står i ny. För männen är detta förändring och dåligt humör, besvär och plågor. De tror att vi lider och betraktar sig som gynnade, och vi tar dem inte ur den villfarelsen.
I det röda tältet vet vi sanningen. I det röda tältet där dagarna passerar i lugn takt medan Inannas gåva strömmar genom oss och renar våra kroppar inför ena månadens slut och förbereder oss för nästa månads liv, då känner kvinnorna tacksamhet - för vilan och chansen till återhämtning, för vetskapen att livet stammar från våra sköten och att liv kräver blod.”

Hade jag en dotter skulle jag önska att hon läste denna bok för att få en motvikt till den rådande kulturens uttryck. Och jag önskar att Moder Jordsamfundet så småningom kan bidra till att kvinnor, i gemenskap, skapar sina röda tält. Att kvinnor får modet att för en stund lämna samhällets motorväg, svänga in på en grusväg och tillsammans med månen sitta i det röda tältet. Det gynnar inte Göran Persson eller någon annan partiledare, det gynnar inte Sveriges BNP och inte heller gynnar det “sysselsättningen”. Dvs det gynnar inte det som gills i dagens Sverige. Istället gynnar det livet självt.