Vatten. Rättighet eller handelsvara?

Ann-Christin Sjölander Holland Vatten. Rättighet eller handelsvara? Agora 2003

Vatten, en livsnödvändighet, är redan idag en bristvara i stora delar av världen och det finns inga tecken som tyder på att vi håller på att lösa detta livsavgörande problem.
Trots att andra världsvattenforumet i Haag 2000 beslutade att världsbanken inte får kräva privatisering för att bevilja lån ställer världsbanken fortfarande kravet att länder som vill låna pengar för att ordna sin vattenförsörjning säljer sina vattentillgångar till privata företag. I många fall har konsekvenserna varit förödande för fattiga befolkningar. Att välja mellan mat eller vatten till sina barn… Dessutom sprids sjukdomar via förorenat vatten och många människor dör.
Men det är inte bara fattiga länder som säljer sitt vatten utan även i Europa och däribland i Sverige har vatten- och reningsverk sålts till transnationella företag.
“Samtidigt som det pågår en rad aktiviteter för att underlätta för de privata företagen att fortsätta att utvidga sin verksamhet kommer det allt fler rapporter som ifrågasätter om det alltid är så lyckat att den privata sektorn löser vattenproblemen. Kommuner, regeringar och vattenföretag är inte utrustade och mogna för att klara av de förändringar som det medför att hantera processen. Det konstaterar Wateraid, en stor brittisk välgörenhetsorganisation, som studerat effekterna av privata lösningar i en rad länder.”
Ann-Christin Sjölander Holland talar med människor i Sydafrika och Sydamerika och beskriver de som drabbas av vattenbristen, hon beskriver hur det gick till och vad som hände i England när vattnet privatiserades. Hon har läst och samtalat med vattenexperter, företagsledare och forskare i olika delar av världen. Vet man inget om världens vattenproblem, eller om man vill ha fakta är Vatten en utmärkt liten bok.
På baksidan av boken står det:
“Men privatiseringarna sker inte bara i syd. De stora globala vattenföretagen har numera rättigheterna, inte bara i Shanghai, Buenos Aires, Manila och Johannesburg – utan också i Norrtälje. Den globala strategin för att göra vatten till en handelsvara är alltså högst påtaglig även här i Sverige. Det är nu det avgörs – om vatten ska vara en mänsklig rättighet eller en handelsvara.”

© Nauð Vanarot, 2005