11 februari - 13 mars 2021 Ljusväxtens månvarv

Detta månvarv lyfter jag fram våra runor. I kurshäftet Runor och runmagi belyser jag flera aspekter av runraden. En mycket summarisk tolkning av runorna finns med men framför allt innehåller kurshäftet teorier, forskning och sammanhang. För att använda runor på ett vettigt sätt behöver vi insikt i den kosmologi som rådde när runorna växte fram.
Ny aktivitet är Svetthydda med stombyte.