Artikeln är ursprungligen publicerad i andra Månväven

Litteraturtips; The Fifth Sacred Thing

av Elisabet (Nauð) Vanarot

Starhawk The Fifth Sacred Thing

I sin roman visar Starhawk på tre möjliga världar - tre möjliga vägar in i framtiden. Vi förs in i boken i en fantastisk framtidsversion. En värld där människor samverkar för allas bästa, en värld där ingen hungrar, en värld som lever helt ekologiskt och som lägger ner en mycket av sina begränsade resurser på att läka och hela den förgiftning av jord, luft och vatten som dagens människor skapar. En värld där ras är oväsentligt, där alla världens religioner samverkar och är respekterade. En värld där magi är ett naturligt inslag i vardagen.
En möjlig framtid om vi har modet att välja den.

Därefter möter vi två andra världar, konsekvenser av de val vi gör idag.
Den andra världen vi möter är en extremkapitalistisk värld där utsugningen är total. En värld där moral och etik är fullständigt obefintliga och exploateringen total. En mardrömslik framtidsversion utom möjligen för de vita “tupparna” i toppen av “marknaden”.

Den tredje av världarna får mig at associera till u-ländernas situation idag. En värld där det finns för lite av allt som är nödvändigt för att överleva. En värld förtryckt och utarmad av den extremkapitalistiska andra världen. En värld där kampen för överlevnad är hård. En värld delvis splittrad i olika fraktioner där man samarbetar med andra bara om det gagnar en själv. Men också en värld där det finns människor och grupper som, trots stora svårigheter, ändå försöker skapa en gemenskap och en samverkan för allas bästa.

Starhawk skriver medryckande och med inlevelse. Boken är full av magi, mod, mystik och civilkurage. Själv blev jag fångad från första sidan. Personbeskrivningarna är starka, handlingen överraskande och tack vare att Starhawk för in tre så olika världar (som alla verkar vara delar av Kalifornien) upplever jag boken som en realistisk beskrivning av en tänkbar framtid. Samtidigt är vissa svårigheter och mycket av attityderna i boken väldigt amerikanska. Inte desto mindre lyckas Starhawk med att i spännande och välskriven romanform förmedla några av de största utmaningarna vi människor står inför idag. En stor del av bokens handling cirklar kring vatten och vattenbrist. Ett problem som stora delar av världens folk redan står inför och som definitivt kommer att bli ett jätteproblem i framtiden - allra helst som FN och Världsbanken tvingar u-länderna att privatisera sina vattentillgångar. Hur kommer världen att se ut när människor inte bara hungrar utan också törstar - samtidigt som de rika “tupparna” som äger vattnet blir allt rikare.