2/12 2018 Mörkrets månvarv

Vi närmare oss slutet av Mörkrets månvarv och har precis gått in i årets intensivaste konsumtionsperiod. Julen 2017 innebar en merförsäljning för handeln på 16 miljarder kronor. Det är många olika sorters plaster och metaller som gått åt för att tillverka alla dessa prylar, mängder med koldioxid för att transportera råvaror och halvförädlade delar till fabriker över hela världen och slutligen den färdiga produkten till dig som konsument.

I klimatdebatter är det bilåkande, flygresor och köttätande som dominerar. Klädkonsumtionen har börjat diskuteras men att allt annat vi konsumerar i väldigt hög grad påverkar klimatet talas det tyst om. Därför får min artikel Konsumtionens svarta ok, publicerad i Fria Tidningen och i Syre i november i år bli månvarvets artikel. 2001 skrev jag Jordens vänner värnar jorden, också att rekomendera om man vill få hjälp med att minska kraften i de konsumtionskrav som ställs på oss.

Mina julklappstips är att donera till Monica Sjöös minne, Amnesty, Action Aid eller något annat som hjälper till att hela den värld vi lever i.

Ny aktivitet: Kvinnors symboler, kvinnors kraft - shamansk healingcirkel 2019 som vänder sig till kvinnor som vill och vågar hela sig själva.

Övriga aktiviteter under våren är: Vårsvett med fullmåneritual, skärtorsdagen 2019, Rituell dans – förberedelse för sommarsolståndsritualen, Vi dansar till jordmoderns livsakraft - sommarsolståndsritual 6 juli 2019. Dessutom kommer Shirley Eagle Claw Woman hit och håller en sommarvecka Changing Times, the Next Step to Becoming Who We Are i juli.

Mer information kommer läggas ut i anslutning till aktiviteten.