Välkommen till Nauðs hemsida

Jag har arbetat naturreligiöst/shamanskt på heltid sedan början av 1990-talet och skrivit en hel del under årens lopp. Här delar jag med mig av den kunskap jag samlat på mig samt ger information om aktuella kurser.
Du hittar artiklar om naturreligion, ekologi, Gudinnor/Allmödrar, jämställdhet och jämlikhet samt om hur social och kulturell kultur formas. Dessutom finns det artiklar om shamanskt helande och naturbundet processinriktat arbete.
Här finns också information om cirklar och ritualer jag håller samt om mig, min bakgrund, utbildning etc.
Sen jag grundade trossamfundet Moder Jord 2003 (moderjord.org) har det mesta jag skrivit varit till samfundets tidskrift Månväven. Artiklar har även publicerats i bland annat Gimle; Tidskrift för shamanism, myt och magi, Stockholms Fria Tidning, PsykodramaNytt och Feministiskt Perspektiv.

Senaste nyheter:

24 januari - 26 februari 2020 Kylans månvarv

I år sammanfaller mörkmånen med att solen går ner efter klockan 4 - nu tar ljusväxten fart.
Denna vår kommer jag mest att ha slutna grupper (två olika fördjupningscirklar samt två svetthyddor). På skärtorsdagen blir det svetthydda och fullmåneritual i en öppen cirkel. Mer information om denna vid nästa uppdatering.
Det finns möjlighet, för den som vill, att anlita mig för trumresor, svetthyddor, fullmåneritualer och seminarier på shamanska teman.
Månvarvets artikel är Att utforska ursprunget.

27 december 2019 - 24 januari 2020 Snöns månvarv

Även om det inte märks ännu så har hjulet vänt och ljuset kommer att komma tillbaka och ge nytt liv. Dessutom har jag precis läst en inspirerande artikel i The Guardian - ‘Advertising breaks your spirit’: the French cities trying to ban public adverts. I Frankrike är det alltså inte självklart att marknaden har företräde till det offentliga rummet. Istället är den bärande idén att det tillhör folket. Att städernas gator och parker är mänskliga mötesplatser där man inte ska tvingas att utsättas för marknadens reklambudskap.
Månvarvets artikel är Nornorna.