Välkommen till Nauðs hemsida

Jag har arbetat naturreligiöst/shamanskt på heltid sedan början av 1990-talet och skrivit en hel del under årens lopp. Här delar jag med mig av den kunskap jag samlat på mig samt ger information om aktuella kurser.
Du hittar artiklar om naturreligion, ekologi, Gudinnor/Allmödrar, jämställdhet och jämlikhet samt om hur social och kulturell kultur formas. Dessutom finns det artiklar om shamanskt helande och naturbundet processinriktat arbete.
Här finns också information om cirklar och ritualer jag håller samt om mig, min bakgrund, utbildning etc.
Sen jag grundade trossamfundet Moder Jord 2003 (moderjord.org) har det mesta jag skrivit varit till samfundets tidskrift Månväven. Artiklar har även publicerats i bland annat Gimle; Tidskrift för shamanism, myt och magi, Stockholms Fria Tidning, PsykodramaNytt och Feministiskt Perspektiv, Syre m fl.

Senaste nyheter:

2 mars - 1 april 2022 Groendets månvarv

Allt oftare när jag läser nyheter, framförallt miljö- och klimatrelaterade, dyket Blå tågets Staten och kapitalet sitter i samma båt upp i mitt medvetande. Här i Ebba Gröns variant som musikmässigt är mer i min smak:


Både staten och kapitalet har för så länge sen klippt av banden till Moder Jord att de inte ens förstår att banden kan finnas. Därför väljer jag att detta månvarv lyfta fram artikeln Den som ser banden till Moder Jord vill inte skada henne.